top of page

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met de volgende derde partijen:

 • Meta platforms: Voor targeting en retargeting doeleinden via platforms zoals Facebook en Instagram.

 • Google LLC: Voor doeleinden van advertentie targeting en retargeting via Google's advertentienetwerk.

Wij delen uw gegevens alleen met deze partijen voor de hierboven beschreven doeleinden en alleen in overeenstemming met de AVG. Uw gegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij:

 • Dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 • Er een wettelijke verplichting is.

 • U ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door de wet.

Uw rechten

Onder de AVG heeft u verschillende rechten, waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering van uw persoonsgegevens, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via [contactinformatie].

Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. Wij raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of onze privacy praktijken kunt u contact met ons opnemen via e-mail office@clic2connect.nl of schriftelijk via clic2connect, Musholm 79, 2133 HP Hoofddorp ter attentie van Gertjan Antonisse.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Het verstrekken van het aangevraagde E-book

 • Het verzenden van marketingcommunicatie en updates over onze diensten

 • Het faciliteren van uw aanvraag voor een strategisch advies of intakegesprek

 • Retargeting en targeting van look-a-like audiences via sociale media

Delen van persoonsgegevens

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

Deze gegevens worden verzameld wanneer u:

 • Ons E-book downloadt

 • Zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of marketingcommunicatie

 • Een online afspraak maakt voor strategisch advies of een intakegesprek

Verzameling van persoonsgegevens

Privacyverklaring

Inleiding

Wij, clic2connect, hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in verband met onze diensten, waaronder onze website, social media-advertenties, e-mailmarketing, en online afsprakensysteem.

bottom of page